Akutcoaching - hjælp ved flyskræk, eksamensangst, præsentationsangst, vandskræk og sceneskræk

Tilmeld dig nyhedsbrev


Indre ro aftener

Se her


Mobning

 
Mobning kan sammenlignes med et følelsesmæssigt fængsel, hvor væggene efterhånden slutter sig tættere og tættere om den mobberamte.

Det er umenneskeligt at være udsat for mobning og det har store ødelæggende konsekvenser, hvis ikke der bliver sat en stopper for det.

I nogle tilfælde er det åbenlyst, at en sag handler om mobning. Andre gange kan det være svært at gennemskue, om det er mobning eller noget andet.

Mobning kan foregå alle steder fx i skolen, på arbejdet - og såmænd også i familien.

På mobbesiden kan det dreje sig om en eller flere personer, der går sammen mod mobbeofferet.

Det føles meget ensomt at være mobbeoffer og det påvirker ikke kun ens trivsel og sociale liv, men i høj grad også kroppen.

Det kan være svært at finde ud af, hvordan man skal tackle mobberi. Ofte er mobberen ikke til at tale fornuft og følelser med, så i sådan en situation bliver det kun sværere at komme mobningen til livs.

Støtte og hjælp fra andre er vigtigt. Nogle er heldige at møde forståelse og opbakning fra en eller flere personer, som kan være med til at standse mobberens ugerninger.

For andre ser det ganske anderledes ud. Personer, der burde støtte op om og være til at stole på, viser sig at hoppe med på mobberens vogn.

Ofte anses den mobberamte for at være problemet. Men én ting er sikkert: Den mobberamte er aldrig skyld i mobberiet.

Som mobberamt har man brug for at tale med nogen, man kan stole på og som kan forstå og rumme det, man fortæller.


Jeg har stor erfaring med mobning, da jeg selv har været udsat for det.

Yderligere viden om mobning har jeg tilegnet mig bl.a. ved at læse Mobbehåndbogen - Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!


Arbejdstilsynets definition af hvad mobning er:
Der er tale om mobning, når en person regelmæssigt og over længere tid – eller gentagne gange på grov vis – udsætter en anden person for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. Der er først tale om mobning, når den person, som det går ud over, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt.

Jeg er ikke helt enig i Arbejdstilsynets definition. Den mobberamte kan sagtens forsvare sig effektivt ved at sige fra op til flere gange, men det er ikke sikkert, at mobberen respekterer dette.


Kan du genkende noget af ovenstående - og har du brug for hjælp? Så læs videre her: Individuelt forløb


 


Lisbeth C. Jørgensen · København og Hillerød · Tel: 25 37 17 08 · Mail: info@akutcoaching.dk