Mobning

Mobning kan sammenlignes med et følelsesmæssigt fængsel, hvor væggene efterhånden slutter sig tættere og tættere om den mobberamte.

Det er umenneskeligt at være udsat for mobning og det har store ødelæggende konsekvenser, hvis ikke der bliver sat en stopper for det.

I nogle tilfælde er det åbenlyst, at en sag handler om mobning. Andre gange kan det være svært at gennemskue, om det er mobning eller noget andet.

Mobning kan foregå alle steder fx i skolen, på arbejdet – og såmænd også i familien.

På mobbesiden kan det dreje sig om en eller flere personer, der går sammen mod mobbeofferet.

Det føles meget ensomt at være mobbeoffer og det påvirker ikke kun ens trivsel og sociale liv, men i høj grad også kroppen.

Det kan være svært at finde ud af, hvordan man skal tackle mobberi. Ofte er mobberen ikke til at tale fornuft og følelser med, så i sådan en situation bliver det kun sværere at komme mobningen til livs.

Støtte og hjælp fra andre er vigtigt. Nogle er heldige at møde forståelse og opbakning fra en eller flere personer, som kan være med til at standse mobberens ugerninger.

For andre ser det ganske anderledes ud. Personer, der burde støtte op om og være til at stole på, viser sig at hoppe med på mobberens vogn.

Ofte anses den mobberamte for at være problemet. Men én ting er sikkert: Den mobberamte er aldrig skyld i mobberiet.

Som mobberamt har man brug for at tale med nogen, man kan stole på og som kan forstå og rumme det, man fortæller.

Vejen ud af mobning starter med at erkende, at man ikke vil finde sig i at mistrives.

I et forløb hos mig er jeg din støtte og jeg lægger stor vægt på, at du føler dig tryg.

Med en kombination af samtale og øvelser for krop og psyke, hjælper jeg dig med at genfinde dit fodfæste og at styrke troen på dig selv.

Du bliver i stand til at rumme og tackle de svære følelser og du får indsigt i, hvordan du kan blive bedre til at passe på dig selv. Fx ved at blive bedre til at sige fra.

Hele forløbet vil hjælpe dig til at genopbygge dit selvværd og selvtillid, så du får styrke og mod til at komme videre.

Er du parat til at tage imod hjælp – så kontakt mig på mail: info@akutcoaching.dk eller ring på 25 37 17 08.