AKUTCOACHING

Mobning

Hvad er mobning?

Ifølge Arbejdstilsynet er det mobning, ”når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid – eller gentagne gange på grov vis – udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. Der er først tale om mobning, når den person, som det går ud over, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt.”

Mobning kan foregå alle steder fx i skolen, på arbejdet – og såmænd også i familien.

På mobbesiden kan det dreje sig om en eller flere personer, der går sammen mod mobbeofferet.

Mobning kan foregå verbalt, fysisk, skjult eller digitalt.

Konkrete eksempler på mobning:
  • Udelukkelse fra sociale og faglige fællesskaber
  • At blive ignoreret
  • At blive tildelt urimelige krav, hvad angår opgaver, mål og tidsfrister
  • At blive forbigået mht at få information
  • At få opgaver, som ligger over eller under ens kvalifikationer
  • At blive nedvurderet eller latterliggjort
  • At blive råbt ad og udsat for spontan vrede
  • At blive bagtalt
  • At blive ydmyget
Hvordan føles det at blive mobbet?

Mobning kan sammenlignes med et følelsesmæssigt fængsel, hvor væggene efterhånden slutter sig tættere og tættere om den mobberamte.

Det føles meget ensomt at være mobbeoffer og det påvirker ikke kun ens trivsel og sociale liv, men i høj grad også helbredet.

Forskning viser, at mobning kan føre til længerevarende lidelser såsom angstanfald, søvnproblemer, depression, udbrændthed, PTSD, hjerte-karsygdomme og fibromyalgi.

Store ødelæggende konsekvenser

At være udsat for mobning er ganske enkelt umenneskeligt og det har store ødelæggende konsekvenser, hvis ikke der bliver sat en stopper for det.

Oplevelsen er afgørende

Mobberamtes oplevelse af de krænkende handlinger er afgørende. Det er derfor uden betydning, om handlingerne er udtryk for ubetænksomhed eller et direkte ønske om at krænke offeret.

Håndtering af mobning 

Det kan være svært at finde ud af, hvordan man skal tackle mobberi. Ofte er mobberen ikke til at tale fornuft og følelser med. Så i sådan en situation bliver det kun sværere at komme mobningen til livs.

Støtte og hjælp fra andre er vigtigt. Nogle er heldige at møde forståelse og opbakning fra en eller flere personer, som kan være med til at standse mobberens ugerninger.

For andre ser det ganske anderledes ud. Personer, der burde støtte op om og være til at stole på, viser sig at hoppe med på mobbevognen.

Vejen ud af mobning

Som mobberamt har man brug for at tale med nogen, man kan stole på og som kan forstå og rumme det, man fortæller. Vejen ud af mobning starter med at erkende, at man ikke vil finde sig i at mistrives.

Hvordan kan jeg hjælpe?

Som mobbeoffer får du støtte og hjælp til at få bearbejdet din sorg over at være blevet mobbet. Jeg hjælper dig med at få et overblik over, hvad der konkret er sket. Du lærer at rumme og tackle de svære følelser og du får indsigt i, hvordan du kan blive bedre til at passe på dig selv. Fx ved at blive bedre til at sige fra.

Styrke og mod til at komme videre

Med en kombination af samtale og øvelser for krop og psyke, bliver du i stand til at genfinde dit fodfæste og at styrke troen på dig selv. Hele forløbet vil hjælpe dig til at genopbygge dit selvværd og selvtillid, så du får styrke og mod til at komme videre.

Er du parat til at tage imod hjælp – så kontakt mig på mail: info@akutcoaching.dk eller tlf: 25 37 17 08.

Individuelle forløb

1 time  750 kr.
2 timer 1.450 kr.

2 x 2 timer 2.850 kr.
3 x 2 timer 4.250 kr.
4 x 2 timer 5.650 kr.
5 x 2 timer 7.050 kr.

Priser ekskl. moms for virksomheder

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close