Persondatapolitik for AKUTCOACHING

Cookies

Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: https://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Introduktion

For at kunne drive min virksomhed er der vigtige personoplysninger, jeg har behov for at behandle. AKUTCOACHINGs persondatapolitik er ment som en hjælp til at forstå, hvilke data jeg indsamler, hvorfor jeg indsamler dem og hvad jeg anvender dem til.

Har du spørgsmål, eller ønsker du yderligere information omkring AKUTCOACHINGs persondatapolitik, er du velkommen til at henvende dig til firmaets persondataansvarlige:

AKUTCOACHING v/Lisbeth C. Jørgensen

Kontaktoplysninger på persondataansvarlig: info@akutcoaching.dk

AKUTCOACHINGs behandling af dine personoplysninger

AKUTCOACHING behandler personoplysninger, som du eller en anden part, eksempelvis dine forældre, har udleveret til firmaet i forbindelse med behandling eller undervisning.

Disse personoplysninger behandler AKUTCOACHING for at kunne leve op til firmaets forpligtelser overfor dig som klient eller kunde.

Typisk drejer det sig om disse personoplysninger:

 • Navn, adresse, telefon og e-mail
 • Oplysninger om personlige forhold, der er af psykomotorisk relevans og som du selv har oplyst under samtalerne samt psykomotoriske observationer i behandler notater
 • Helbredsoplysninger, der er af psykomotorisk relevans

AKUTCOACHING videregiver ikke dine personoplysninger til andre.

Tidsfrister for sletning/opbevaring

AKUTCOACHING sletter personoplysninger, så snart de ikke har nogen relevans. Dog opbevarer AKUTCOACHING dem i op til 5 år af hensyn til bogføringsloven og journalpligten.

Dine rettigheder ifølge Persondataforordningen (af 25. maj 2018)

I forbindelse med AKUTCOACHINGs behandling af dine personoplysninger har du ret til:

 • at få indsigt i de informationer, som Akutcoaching opbevarer
 • at få berigtiget urigtige data og begrænset behandlingen af disse
 • at få slettet dine data
 • at gøre indsigelse overfor, hvordan dine oplysninger behandles
 • at få udleveret dine data
 • at tilbagekalde dit samtykke
 • at klage til Datatilsynet på dt@datatilsynet.dk

Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til AKUTCOACHINGs persondataansvarlige.

AKUTCOACHING kan afvise anmodninger

AKUTCOACHING kan afvise anmodninger, der er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig meget teknisk indgriben (f.eks. at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller noget som vil være ekstremt upraktisk (f.eks. anmodninger om oplysninger, der findes som sikkerhedskopier).

Vedligeholdelse af tjenester

Hvis AKUTCOACHING kan rette oplysninger, gøres dette naturligvis gratis, med mindre det kræver uforholdsmæssig stor indsats.

AKUTCOACHING bestræber sig på at vedligeholde diverse tjenester på en måde, der beskytter oplysninger fra fejlagtig sletning eller ødelæggelse. Når jeg sletter dine personoplysninger fra AKUTCOACHINGs tjenester, er det derfor muligt, at jeg ikke altid kan slette tilhørende kopier fra arkivserver med det samme, og det er ikke sikkert, at oplysningerne fjernes fra firmaets sikkerhedskopisystemer.

Du har altid ret til at klage til Datatilsynet https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/

Informationssikkerhed

AKUTCOACHING bestræber sig på at sikre klienter og kunder mod uautoriseret adgang samt mod ændring, offentliggørelse eller ødelæggelse af personoplysninger, som firmaet lagrer.

AKUTCOACHING har foretaget følgende sikkerhedsmæssige foranstaltninger:

 • Krypteret backup af it-system, der behandler personoplysninger.
 • Alle personoplysninger opbevares sikkert (papir i aflåst skab eller elektronisk i krypteret form), således at ingen uvedkommende kan få adgang til oplysningerne.

Overholdelse og samarbejde med tilsynsmyndigheder

AKUTCOACHING sørger jævnligt for, at egen persondatapolitik overholdes. Skulle AKUTCOACHING modtage formelle skriftlige klager, kontakter jeg afsenderen for at følge op på klagen. AKUTCOACHING samarbejder med relevante lovgivende myndigheder (f.eks. Datatilsynet) om at behandle klager, som ikke kan løses direkte med AKUTCOACHINGs klienter og kunder.

Ændringer

AKUTCOACHINGs persondatapolitik kan ændres fra tid til anden. Eventuelle ændringer af denne persondatapolitik opdateres på min hjemmeside www.akutcoaching.dk samt på samtykke erklæringen, som du får udleveret ved indgåelse af samarbejde med AKUTCOACHING – og i tilfælde af ændringer. Hvis der sker væsentlige ændringer, vil jeg gøre opmærksom på dem her på siden.

Lisbeth C. Jørgensen

MAIL: info@akutcoaching.dk
TLF.: 25 37 17 08

Kontor adresse :

AKUTCOACHING v/ Lisbeth C. Jørgensen
Møllebakken 9, st. th.
3400 Hillerød

CVR nr. 28996748