Mobning i et køkken

Trives mobning i et køkken?

Nanna arbejder som kok i et stort køkken. Hun har været rimeligt tilfreds med sin arbejdsplads i de fire år hun har været ansat. Næsten da. Hun havde nemlig verdens bedste chef de første to år. Han var en yderst kompetent leder, som gjorde, at alle følte sig set og anerkendt. For Nanna betød det, at hun glædede sig til at komme på arbejde hver dag. Efter at han stoppede, er der sket meget på arbejdspladsen. Nanna har ikke helt vænnet sig til sin nye chef Bente. Hun virker flink, men er ikke særlig synlig og tydelig.

Humørsyg souschef

Souschefen Olga har været der i halvandet år. Nanna har lige fra starten af haft svært ved at finde ud af, hvor hun har hende. Hun svinger rigtig meget i sin væremåde afhængig af, hvad hun er i humør til. Det ene øjeblik er hun imødekommende og venlig – og i det næste øjeblik er hun modbydelig og afvisende. Det er virkelig forvirrende og ubehageligt for Nanna. Hun har ikke talt med nogen af sine kollegaer om det. Sammenholdet er ikke specielt godt, men det er ok for Nanna. Hun hygger sig bedst ved bare at passe sit arbejde.

Ligheder i væremåde og temperament

En af kollegaerne hedder Nete. Olga og Nete ligner hinanden både i måden at være på og temperament. Nete har været ansat i mange år og er meget vellidt af de fleste. Hun har altid en frisk bemærkning og er en, som man lægger mærke til, blandt andet fordi hun taler meget og højt.

Nanna skiller sig ud

Nanna er dygtig til sit arbejde og hun har indtryk af, at hendes chef er tilfreds med hendes indsats. Hun er lidt reserveret og siger kun noget, når hun har noget på hjerte. Hun er sensitiv og bliver nemt påvirket af stemninger omkring sig.

Uoverensstemmelser skaber splid

I løbet af det seneste års tid, har der været en del uoverensstemmelser mellem Olga, Nete og Nanna. Det har været to mod én hver gang.

Nanna har lagt mærke til, at Nete har meget brug for anerkendelse og for at blive set. Det giver hun udtryk for ved at være tæt på Olga og at tage styringen i nogle af dagens projekter – uden at være blevet bedt om at stå i spidsen for de enkelte opgaver.

Når de holder møder og Nanna siger noget, så afbryder Nete hende og korrigerer det, hun siger. Nanna har flere gange sagt fra overfor Nete under fælles møderne, dog uden at Nete har taget det til sig.

Hendes forrige arbejdsplads var også i et køkken. Der var et dårligt arbejdsklima på grund af mobning, hvilket gjorde, at hun var nødt til at søge væk. Nanna frygter, at det samme er ved at ske i hendes nuværende job.

Hvorfor griber ledelsen ikke ind?

Ingen griber ind – heller ikke souschefen eller lederen. Olga har derimod sagt til Nanna, at hun skal tage sig sammen. Det er sket flere gange – foran alle de andre. Nanna nægter at lade dem se, hvor meget de har såret hende. Men inden i græder hun og flere gange har hun grædt på vej hjem i bilen.

Det, der er foregået det seneste års tid, er sket efter at Olga har sat Nanna og Nete til at arbejde sammen. Hvad Olgas intention er med det, er virkelig en gåde for Nanna.

Nanna tænker på de arbejdspladser, hun har været på og at dette er den værste form for mobning i et køkken, som hun har oplevet.

Forskelsbehandling

En dag skulle Nanna og Nete stå for et arrangement med tres kursusdeltagere. Det gik overordnet godt og de havde et ok samarbejde, men da det hele var vel overstået, sagde Olga til Nanna: Nete har været helt fantastisk. Nanna sagde ikke noget, men blev selvfølgelig ked af det, fordi rosen kun gik til Nete. Nanna følte sig overset.

Olga har helt fra starten af beundret Nete både for sin indsats og væremåde og mange gange har hun fortalt Nanna, hvor enestående og dygtig Nete er. Det undrer Nanna, at Olga laver forskelsbehandling på hende og Nete, for Nanna synes, at de er lige dygtige til deres arbejde.

Optrapning af konflikterne

Med tiden er konflikterne blevet optrappet. Nete kan godt lide at diskutere, hvem der skal gå ud med skraldet eller hvordan frugten skal placeres på et fad. Hvis Nete ikke får det som hun synes, at tingene skal være, så råber eller skriger hun Nanna lige op i hovedet. Og hun bliver ved med at prøve på at få Nanna til at makke ret, for hun mener selv, at alt skal være lige efter hendes hovede. I disse tilfælde er Olga kommet imellem dem og har bakket Nete op og sagt til Nanna, at hun skal holde op.

Adskillige krænkelser

Nanna er efterhånden blevet krænket adskillige gange af Olga og Nete. De fleste gange har hun sagt fra. Men trods gentagne konfrontationer, så er der ikke kommet noget konstruktivt ud af det. Det er som om de ikke hører eller vil høre, hvad hun siger og overhovedet ikke respekterer hende. Det føles som psykisk terror og det er gået op for Nanna, hvor meget det påvirker hende at være udsat for mobning i et køkken.

Chikanerne har stået på i lang tid og er blevet en del af hverdagen. Som månederne går, bliver Nanna mere og mere nedtrykt. Hun føler sig utryg og er begyndt at blive bange for at gå på arbejde. Hun trives ikke med at være på den arbejdsplads og da lederen ikke tager situationen alvorligt, ender det med, at Nanna siger op.

 

Navnene er fiktive og historien er baseret på fiktion og virkelighed.